Mange aktører kommer til at færdes på og omkring Aarhus Ø, når kalenderen viser august.

Der er sejlere, trænere og mediefolk fra hele verden. Der er arrangører, frivillige og sponsorer – og der er beboere i området samt en masse glade gæster, der kommer for at opleve den helt unikke event i Aarhus.

Det er ingen hemmelighed, at der kommer til at være pres på Aarhus Ø og på vandet omkring byen under VM. Derfor arbejder vi tæt sammen med forskellige myndigheder, foreninger, rederier, politiet og Aarhus Havn.

Planlægningen har været i gang i flere år, og mange brikker er nu faldet på plads i forhold til logistikken. Det er vigtigt for os, fordi nøje planlægning, forudsigelighed og god kommunikation er altafgørende for, at vi kan skabe den nødvendige sikkerhed og plads til alle under den store event.

Den daglige trafik på vandet

Sejlområdet kommer til at bestå af 9 sejlbaner i Aarhusbugten. En af de største aktører, vi skal tage hensyn til og samarbejde med, er Molslinjen.

Op mod 24 gange dagligt skal rederiets hurtigfærger, som er nogle af verdens største, nemlig ind og ud af havnen i Aarhus. Det betyder, af gode grunde, at Molslinjens indsejlingsrute er forbudt område for sejlere, og området bliver derfor et såkaldt “restricted area”. Hvis en sejler trodser forbuddet og bevæger sig ind i området, er der kontant afregning i form af point-straf.

Vi har længe været i tæt dialog med Molslinjen, og det vil fortsætte indtil VM er afsluttet. Vores sejladser koordineres ud fra rederiets fartplaner, hvilket kan betyde, at nogle både bliver sendt ud ti minutter tidligere, eller at udvalgte sejladser udskydes i fem minutter, så alle kapsejladserne foregår i tryghed og sikkerhed.

Det hele koordineres i tæt samarbejde mellem vores kontrolcenter, Marshall-både placeret på banerne, trafiktjenesten ved Aarhus Havn og Molslinjen. Det gælder også pludselig opstået trafik, der ikke kan planlægges forinden.

Herunder kan du se et kort over banerne:

De mange måneders forberedelser og samarbejder vil få logistikken til at flyde under VM og få det til at se legende let ud for tilskuere og andre besøgende. Vi glæder os meget til at føre det ud i livet til august.

Hvis du har spørgsmål til logistikken på vandet under VM er du velkommen til at skrive til Per Hjerrild på per@sailing-aarhus.dk

Du kan finde mere information om sejlområderne på vores hjemmeside: aarhus2018.dk/sejlsporten/sejlomradet/

Venlig hilsen
Cathrine Bianca Christensen
Communication Manager